Categoriearchief: Nieuws

Uitnodiging Cybercrime event 6 november

Geachte ondernemer,

Vanuit mijn netwerk en werkzaamheden, gerelateerd aan preventie op het gebied van criminaliteit, en als parkmanager wil ik graag het volgende onder jullie aandacht brengen. Een groots evenement met veel informatie over de extreem nadelige effecten en gevolgen door – en de gevaren van Cybercriminaliteit.   

Lees verder

Voorlopig geen aansluiting A9 bij Heiloo vanwege stikstofuitspraak

De Raad van State heeft op 11 september jl. de bestemmingsplannen vernietigd waarmee de ‘aansluiting A9 bij Heiloo’ mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om dit project mogelijk te maken. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels.

Lees verder

Verkeersplein en rotonde verbeteren verkeerssituatie bij Noord-Scharwoude (N504)

De provincie Noord-Holland gaat in Noord-Scharwoude (N504) een verkeersplein (LARGAS-plein) en rotonde aanleggen. Hiermee verbeteren de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in en rond Noord-Scharwoude, zowel nu als in de toekomst. Binnenkort begint de provincie met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke aanleg van verkeersplein en rotonde is gepland van eind april tot juli 2020.

Lees verder

Innovatiefonds Noord-Holland viert eerste verjaardag

Noord-Hollandse ondernemers kunnen sinds de zomer van 2018 een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. In een jaar tijd is aan 13 projecten ruim € 3.500.000,- uitgeleend.

Het Innovatiefonds richt zich op het verstrekken van leningen tijdens de zogenoemde proof-of-conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw product of proces in het midden- en kleinbedrijf. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier dat nog in praktijk gebracht moet worden, bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype. De praktijk wijst uit dat traditionele financiers in de vroege fase huiverig zijn om te investeren.

Lees verder

Monitor arbeidsmarkt Noord-Holland: een recordaantal banen

De provincie Noord-Holland heeft een overzicht gemaakt van de meest actuele cijfers van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. In deze Monitor arbeidsmarkt 2019 geeft de provincie onder andere inzicht in de groei van de bevolking, de werkloosheid en leerlingenaantallen. Het overzicht laat zien dat Noord-Holland in 2018 een recordaantal van 1.581.000 banen telde.

Lees verder

Nu investeren in een robuust infraruit

Een doorgaande economische ontwikkeling van de regio is gebaat bij een goed functionerende infrastructuur. Zonder volwaardige infraruit in onze regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk is er geen perspectief, volgens het georganiseerde bedrijfsleven. De zeven HAL en Buch gemeenten stellen sinds januari van dit jaar onder regie van gemeente Alkmaar een bereikbaarheidsvisie 2040 op voor de Regio Groot Alkmaar om gedurende de komende jaren eenduidig met Provinciale- en Rijksoverheid te kunnen communiceren. Lees verder

BKL enquête

De BKL enquête is geïnitieerd om in kaart te brengen wat er leeft en wat de ontwikkelingen zijn bij de leden. Circa 40% van de leden heeft de enquête ingevuld en hiermee kunnen wij een globaal beeld schetsen. Het geeft het bestuur kwalitatieve input waarmee zij haar rol voor de regio kan versterken. Lees verder