Speerpunten

De BKL is altijd actief betrokken bij onderwerpen en beslissingen in de regio.
Hieronder een voorbeeld van de onderwerpen die op dit moment spelen:

Verkeer  & vervoer gemeente Langedijk

 • Een ontsluiting van De Punt in bedrijventerrein Zuiderdel naar de Nauertogt staat op de wensenlijst in plaats van de prioriteitenlijst van de gemeente en zal op zijn vroegst in 2015 plaats vinden. De gemeente denkt dan aan het aanleggen van een fietspad langs de Spanjaardsdam en een rotonde als aansluiting op de Nauertogt. De BKL heeft bij de gemeente aangegeven dat zij graag het financiële plaatje ziet van deze oplossing én het alternatief schuin door het land aansluitend op de bestaande rotonde Veertweg / Nauertogt.
 • Voor wat betreft de doorkruising van de Dorpsstraat/ Voorburgracht en de N504 houdt de gemeente vooralsnog vast aan een Largas-kruispunt.De BKL heeft via een brief van de FBA laten weten dat de tunnel variant bespreekbaar moet blijven.

Breekland

Momenteel is de herijking van de bedrijventerreinen in Noord Holland Noord actueel. Volgens een inventarisatie is er 500 ha teveel aan bedrijventerreinen. Naast een mogelijke verkleining van het terrein De Vaandel in Heerhugowaard komt een discussie over Breekland fase 2 dichtbij.

Vooralsnog wenst de BKL Breekland fase 2 als mogelijke locatie voor bedrijven te behouden. Alle voorbereidingen zijn ervoor getroffen en het toekomstbeeld van een te klein en volledig geïsoleerd bedrijventerrein is geen aantrekkelijke gedachte. Ook worden hiermee verwachtingen (gewekt bij de nu aanwezige ondernemers) van een middelgroot bedrijventerrein van 60 ha niet waargemaakt.

speerpunten

Speerpunten richting de politiek

Regionale samenwerking

 • Overleg met het georganiseerde bedrijfsleven in de regio (FBA e.o. / Platform Regionale Economie / REON / Boards)
 • Een verdergaande samenwerking tussen HAL gemeenten (op ambtelijk niveau)
 • Onderzoek naar fusie met Heerhugowaard/ Alkmaar met behoud van identiteit
 • Investeren in vijf economische drivers
 • Een gezamenlijk grondbedrijf NHN

Ruimte om te ondernemen en te werken

 • De uitvoering van “Economische Visie Langedijk”
 • Het stimuleren van een gunstig ondernemersklimaat (Langedijk als “ondernemende gemeente”; daadkracht/ regionale speler)
 • Geen lastenverzwaringen (o.a. OZB, bouwleges)
 • Gericht lokaal aanbesteden
 • Het behoud bedrijfscontactfunctionaris
 • Het kunnen leveren van maatwerk tav. bedrijvenlocaties, revitalisering
 • De vereenvoudiging van de regelgeving (o.a. mbt. bestemmingsplannen)

Bereikbaarheid

 • Het waarmaken van de toezegging/ belofte van het doortrekken van “De Punt”
 • Aandacht voor een veilige dorpsstraat
 • Een nieuwe Oost-ontsluiting via de Beverkoog naar de N242
 • Een HAL-randweg met N504 tunnelvariant (afgestemd op doorstroming en gebiedsontwikkeling)
 • Een goede aansluiting met N23/N242

In het beleid de campagne “Kansen krassen 4 x 10.000” verwerken

 • Drivers: werken, wonen, wegen en studeren
 • Drie i’s: investeren, internationaliseren en innoveren
 • Uitvoeringsagenda gezamenlijk opstellen

Daarnaast…

 • De gemeentelijke financiën op orde
 • De rekeningen op tijd betalen
 • Uitvoeren van de tien programmapunten voor een sterke lokale groeiagenda