Categoriearchief: Nieuws

Noord-Holland wil Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in 2021

Noord-Hollandse ondernemers moeten in 2021 ondersteuning kunnen krijgen van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

De provincie werkt samen met regionale partners aan de oprichting. Een ROM laat ondernemers innoveren en investeren om hun groei te versnellen. Dit draagt bij aan een duurzamer en innovatiever Noord-Holland. Ook ondersteunt de ROM tijdens een crisis zoals nu bij de gevolgen van de coronacrisis. 

Lees verder

De nieuwjaarsreceptie slaan we een jaartje over

Het nieuwe jaar komt in zicht. Hopelijk een jaar waar het Corona virus minder grip op gaat hebben. Sterker, met de hoopvolle verwachting van een vroegtijdige vaccinatie, hopen we dat we weer terug naar normaal kunnen keren.

Een nieuwjaarsreceptie in januari gaat helaas nog niet lukken. In de loop van het jaar willen we wel een feestelijke samenzijn gaan organiseren. Een moment om de ondernemersverhalen met elkaar te delen. Dit jaar hebben we tenslotte weer genoeg meegemaakt!
Zodra wij weten wat en hoe we hier invulling aan gaan geven lichten we u daarover in.

Samenwerking bedrijfsverenigingen

Woensdag 11 november hebben Bedrijfskring Heerhugowaard, Bedrijfskring Langedijk en de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk een online meeting gehad over de verder samenwerking tussen de verenigingen. Zoals bekend trekken de verenigingen reeds gezamenlijk op om in de nieuwe gemeente Dijk en Waard de belangen van de ondernemers te behartigen.

Hoe we daar een exacte vorm aan geven is nog onderwerp van discussie, maar de intenties zijn van alle partijen zijn hetzelfde. We willen een gezamenlijk de belangen van bedrijven en ondernemers behartigen richting de gemeente. Zo creëren we één aanspreekpunt, een helder geluid met een grote sterke achterban.

Lees verder

Resultaten mobiliteitsenquête HHW-Langedijk

De BKL heeft het onderdeel “verkeer en vervoer” altijd prominent op de agenda staan en tracht daarbij als klankbord te fungeren naar de gemeente toe. Onze wensen en adviezen worden niet altijd door de gemeente overgenomen hetgeen wij uiteraard jammer vinden. Het belangrijkste voorbeeld daarbij is de nieuwe rotonde in de N504 ter hoogte van Bossen en de Bakker.

Lees verder

Uitstel ALV

Beste leden,

Nadat wij in het voorjaar de algemene ledenvergadering wegens alle corona-maatregelen hadden uitgesteld, hadden wij gehoopt dit najaar alsnog een algemene ledenvergadering te kunnen houden. De huidige situatie laat het niet toe om fysiek een vergadering te houden. Wij vinden dit bijzonder jammer. We hadden u graag in levende lijve willen treffen bij onze jaarlijkse ALV. Nu dit niet mogelijk is, hebben wij besloten om het bespreken van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 door te schuiven naar de algemene ledenvergadering in 2021. Wij zullen dan de stukken over 2019 en 2020 tegelijk behandelen.

De BKL 30 jaar, tijd voor een presentje

De Bedrijfskring Langedijk bestaat dit jaar 30 jaar. Een groot feest zoals bij het 25-jarig jubileum zit er niet in dit jaar en daarom hebben we als bestuur een ludieke actie bedacht. Om de verbinding met onze leden te behouden hebben wij veilingkisten met regionale lekkernijen uitgedeeld. Elk bestuurslid bezocht ieder ongeveer 20 leden, de reacties waren enthousiast en het 1 op 1 contact is was een mooi moment om de stemming bij de leden te peilen.

‘De draad weer oppakken en angst ombuigen naar hoop en vertrouwen’

Ondernemen is net als klimmen. Je zoekt het pad omhoog met alle uitdagingen van dien. En ja, vallen hoort daar ook bij. Door corona zijn veel ondernemers met hun bedrijf heel wat meters naar beneden gevallen. ‘Toch moeten we de draad weer zien op te pakken en de weg omhoog weten te vinden. Daarvoor zullen we de angst die er nu heerst, moeten overwinnen en ombuigen naar hoop en vertrouwen’, zeggen Cornelis de Geus en Michiel van Overbeek, bestuursleden van Bedrijfskring Langedijk.

Lees verder

Nieuwe voorzitter AOL

Jan Kramer is tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering in augustus benoemd tot voorzitter van de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk. Hij volgt Rick Muileboom op die gedurende een lange periode de voorzittershamer hanteerde. Rick Muileboom blijft als algemeen bestuurslid wel betrokken bij de AOL.

Lees verder

Visie werklocaties

Welke plannen zijn er met onze industrieterreinen?

De provincie heeft in 2019 opdracht gegeven voor een onderzoek naar toekomstbestendigheid van werklocaties in Noord-Holland Noord. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf hebben de regiogemeenten deze inventarisatie uit laten voeren. Hierbij zijn alle werklocaties beoordeeld op zaken als: economische dynamiek, ontwikkeling werkgelegenheid, potentie voor verduurzaming en innovatiekracht.

Lees verder