Over BKL

Langedijk is een economisch sterke en actieve gemeenschap. Dat uit zich in een hoge sociale betrokkenheid en een goed georganiseerd bedrijfsleven. Veel bedrijven, winkels, commerciële organisaties en plaatselijke ZZP’ers hebben zich dan ook verenigd in de Bedrijfskring Langedijk (BKL). Daarmee is de BKL een gevarieerde en krachtige belangenbehartiger met een breed draagvlak.

BKL

De BKL manifesteert zich zowel formeel, als het aanspreekpunt voor en de spreekbuis van bedrijvig Langedijk, als informeel, waarbij de contacten tussen de ondernemers centraal staan. De BKL ziet het als haar taak om op te komen voor de belangen van de ondernemers en doet dat op basis van een goede verstandhouding met de politiek, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen.

Ons lokale ondernemingsgebied maakt deel uit van het HAL-gebied. In dat gebied behartigt de BKL al meer dan 25 jaar met succes de belangen van ons bedrijfsleven. Maar Langedijk is ook een belangrijke brug naar het noordelijke deel van deze economische regio, Schagen en Noord Holland Noord. We nemen daarin een pro-actieve rol in.

De kracht van het binden en verbinden

De BKL heeft een grote bindende en verbindende rol. Dat begint bij de binding die we hebben met de regio waarin wij dagelijks ondernemen. De verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven heeft richting haar omgeving is de basis voor onze belangenbehartiging. Verder proberen we door middel van bijeenkomsten, lezingen en bedrijfsbezoeken ondernemers actief met elkaar te verbinden en ze te interesseren voor elkaars ondernemersverhalen.

We werken dus voortdurend aan het onderlinge netwerk met als doel kennisdeling te bevorderen, interesse te creëren en saamhorigheid te bevorderen. Maar naast het collectieve belang staan wij ook de individuele ondernemer bij in zijn contacten met de (lokale) politiek.

Bij het uitoefenen van haar taak onderhoudt de BKL een goede samenwerking met de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL). Middels deze gezonde samenwerking worden de zakelijke belangen van de Langedijkse ondernemers optimaal gewaarborgd.

Lid zijn van de Bedrijfskring Langedijk betekent een actieve bijdrage leveren aan een positief ondernemersklimaat in Langedijk.