Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verwerking van gegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u lid wilt wordt van de BKL, verstrekt u actief persoonsgegevens aan de BKL. Dit betreft gegevens zoals uw bedrijfsnaam, bezoekadres, postcode/plaats, postadres, telefoonnummer, website, naam contactpersoon, functie, telefoonnummer en e-mail. Wanneer u een relatie wordt van de BKL, accepteert u het gebruik van uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die hieronder gespecificeerd worden.

We gebruiken uw gegevens voor onze eigen administratie. We versturen daarnaast nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere mailingen om leden en betrokkenen op de hoogte te houden van wat we doen en ze in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan activiteiten. Tevens plaatsen we berichten op de BKL.nl en in onze mailingen waarin wij fotomateriaal gebruiken van bijeenkomsten en activiteiten. Wanneer u deelneemt aan onze bijeenkomsten en activiteiten kan het voorkomen dat de BKL foto’s gebruikt waar u op staat.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan de BKL gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. de BKL sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

  • Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies zijn anoniem.
  • Cookies voor website-analyse Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van een cookie om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst met afgesloten. Daarnaast is uw IP-adres anoniem. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google.
  • Overige cookies Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken (via Addthis) als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en vervallen na een maand.

Uitzetten en verwijderen van cookies?

Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Vragen over privacy?

U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek de BKL redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met de BKL opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de BKL via info@bedrijfskringlangedijk.nl

Wijziging van dit privacy statement

de BKL behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27-9-2018