Gemeente Langedijk lanceert initiatievencampagne

De gemeenteraad heeft op woensdag 24 maart ingestemd met de start van een initiatievencampagne. Vanaf 1 april kunnen inwoners ideeën aandragen die de gemeenschap vooruit helpen. Dat geldt ook voor ondernemers, verenigingen of leden van organisaties met een maatschappelijk oogmerk. Voor de campagne is in totaal €75.000 beschikbaar. Door te stemmen bepalen inwoners vervolgens welke ideeën worden uitgevoerd. Deze worden op 1 juli bekendgemaakt.

Lees verder

2,5 miljoen voor minder CO2-uitstoot bedrijventerreinen

De provincie Noord Holland stelt 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen.

Gemeenten en ondernemers kunnen de subsidie besteden aan onder andere zonnecollectoren en dakisolatie. De provincie wil er met deze regeling voor zorgen dat de CO2-uitstoot op bedrijventerreinen substantieel afneemt.

Lees verder

Samenwerking organisaties bedrijfsleven Langedijk en Heerhugowaard

De bedrijfsverenigingen B.K.L., B.K.H.H.W en A.O.L. zijn het gesprek met elkaar aangegaan om te komen tot samenwerking in optima forma. De belangen voor de nabije toekomst zijn namelijk groot te noemen. De gemeente Langedijk die ambtelijk al samen werkt met Heerhugowaard en bestuurlijk vanaf 1 januari 2021. Een regio die de ambitie heeft om de komende jaren o.a. 27.500 extra woningen te bouwen, waarvoor een robuust wegennet nodig is om ook de bedrijven goed bereikbaar te houden. En niet in de laatste plaats door de toenemende bedrijvigheid in onze regio, waarbij juist de bestaande bedrijven toekomst gericht gefaciliteerd dienen te worden.

Lees verder

ICT vanaf Morgen: Een Sociaal en Duurzaam ICT bedrijf

Jongeren
Niet iedereen heeft de kans om zich te ontwikkelen in het huidige onderwijssysteem en met de druk die daarbij komt kijken. Zeker niet als je autistisch bent of leeft met een angststoornis. Uitval is het gevolg em thuiszitten  zonder perspectief en zonder een fijne sociale omgeving maakt van deze jongeren bankzitters.  Wij willen zoveel mogelijk (jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden in de ICT. Zeg maar: van thuis op de bank naar werk en weer meedoen in de maatschappij!

Lees verder

Citymarketing voor Dijk en Waard

De gemeente Heerhugowaard heeft in 2018 besloten een Citymarketing plan op te zetten waarmee de gemeente zich sterk op de kaart gaat zetten. Citymarketing wordt door steeds meer gemeenten toegepast en zorgt ervoor dat een gemeente/regio een eigen aantrekkelijk karakter geeft.

Lees verder

Nieuw BKL-lid stelt zich voor

Als nieuw lid van BKL stel ik me graag aan u voor:
Mijn naam is Frank Baljé, eigenaar van het opleidings- & trainingsbedrijf BYKS. Dit staat voor Boost Your Knowledge and Skils en vind zijn oorsprong in 2005. Ik ben hier aan begonnen met een grote rugzak vol ervaringen en kennis, met een instructeurs ervaring van 25 jaar (defensie). Omdat ik in de beginfase zeer veel Engelstalige klanten had is deze naam spontaan ontstaan en gebleven. Wij verzorgen maatwerk opleidingen veelal in het veiligheidsgebied.

Lees verder

‘Korte blik moet ambitieus vergezicht worden’

Was 2020 door de coronacrisis vooral het jaar van de korte blik, komend jaar moet er weer volop ruimte zijn voor een ambitieus vergezicht. Dat is in ieder geval de inzet van Bedrijfskring Langedijk die mogelijk op termijn met BK Heerhugowaard zal samensmelten tot Bedrijfskring Dijk en Waard. En bij zo’n nieuwe club hoort nu eenmaal een ambitieuze toekomstvisie. Klik hier om het artikel verder te lezen.