Bedrijfsverenigingen Heerhugowaard en Langedijk overhandigen ambitiedocument

De verenigingen Bedrijfskring Heerhugowaard, Bedrijfskring Langedijk en Algemene Ondernemersvereniging Langedijk hebben maandag 6 september het ambitiedocument overhandigd aan de wethouders van de gemeente Heerhugowaard en Langedijk. In het ambitiedocument staat omschreven welke speerpunten de verenigingen hebben en hoe het vorm gegeven wordt.

Lees verder

Nieuw BKL-lid stelt zich voor

Mark Offshore, opgericht in 2016, is ontstaan uit een passie voor het maritieme offshore domein. Vanuit Langedijk werken we voor klanten uit het gehele domein, overal ter wereld. De diensten die we leveren zijn, sales en marketing consultancy en strategisch advies. Verder hebben een brokerage tak die zich bezighoudt met het charteren van schepen tussen twee partijen. 

Lees verder

Voortgang fusieproces drie bedrijfsverenigingen

De gesprekken over de invulling van een toekomstige fusie met de Bedrijfskring Heerhugowaard en de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk zijn lopende. Zoals bekend gaan de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard per 1 januari 2022 bestuurlijke fuseren en de ondernemersverenigingen hebben daarop besloten om ook naar een fusie toe te werken.

Lees verder

GO!-NH

Sinds dit jaar kunnen innovatieve ondernemers met groeiambities deelnemen aan het GO!-NH versnellingsprogramma van Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord. Dit wordt uitgevoerd namens de Provincie Noord-Holland. Het Ontwikkelingsbedrijf in Noord Holland Noord is er voor ondernemers en ontplooit verschillende projecten en programma’s om ondernemers te ondersteunen en te faciliteren op verschillende onderwerpen zoals het versnellen van innovaties, financieringsvraagstukken dan wel uitbreiding- en vestigingslocatievraagstukken.

Lees verder

Verlenging De Punt

Gemeente Langedijk werkt al langere tijd aan het verkeers- en vervoerbeleid in Langedijk. Onderdeel van het Verkeer en Vervoerplan is het project ‘Verlenging van De Punt’. De nieuwe weg verbetert de algehele doorstroming en ontsluiting van Langedijk-Zuid.

Lees verder

Enquête N242

Hoe ervaart u de N242 rond Alkmaar en Heerhugowaard? De provincie NH wil dat graag weten door middel van deze enquête.

Onderzoeks- en adviesbureau XTNT voert in opdracht van de provincie Noord-Holland een onderzoek uit naar de gebruikersbeleving van de N242. De provinciale weg N242 tussen Alkmaar en Heerhugowaard is een drukke en belangrijke weg voor de regio.

Lees verder

Nieuw logo en huisstijl voor gemeente Dijk en Waard

Nu de Eerste Kamer op 13 juli jl. heeft ingestemd met de fusie van de gemeente Langedijk en Heerhugowaard is de weg naar de gemeente Dijk en Waard verder ingezet. Bij de nieuwe gemeente hoort een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. De door inwoners gekozen naam Dijk en Waard staat centraal in het nieuwe gemeentelijke logo dat vanaf 1 januari 2022 zichtbaar is.

Lees verder

Terugblik ALV 17 juni 2021: fusie en ambitie in de hoofdrol

Op 17 juni 2021 vond de Algemene Ledenvergadering van onze Bedrijfskring voor het eerst via een livestream plaats. Schoon Producties had het technisch super geregeld. Toch hopen we volgend jaar de vergadering weer fysiek – of eventueel hybride – te kunnen houden. Bakkerij Jonker had voor de gelegenheid een uitgebreide lunchbox voor alle deelnemers verzorgd, waarvoor onze dank. Hier volgt een korte samenvatting:

Lees verder

Bedrijfskring Langedijk: Saamhorigheid als basis voor de toekomst

Dit voorjaar werden meerdere bedrijven op het bedrijventerrein Zuiderdel in Langedijk getroffen door een zware brand. De panden van Bol Profielcentrum en Natuurlijk AST gingen in vlammen op. Dankzij kordaat optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen. Op social media kregen de ondernemers veel steunbetuigingen en werd er zelfs geld gedoneerd. Het onderschrijft des te meer de saamhorigheid van de Langedijkers.

Lees verder

Breekland, collectief initiatief voor inkoop zonnepanelen

Op industrieterrein Breekland is een projectteam gestart om collectief de verduurzaming van het industrieterrein op te pakken.

De energie transitie start bij het plaatsten van zonnepanelen op de verschillende daken. Middels een collectieve aanpak wordt er gestreefd naar het behalen van inkoopvoordelen. Daarnaast hoeft niet elke individuele ondernemer zich te verdiepen in de materie. Naast zonnepanelen wordt er ook gekeken naar LED verlichting. In eerste instantie zijn dit de 2 opties waar de aandacht naartoe zal gaan.

Lees verder