Status fusie

Zoals eerder gemeld, zijn de drie ondernemersverenigingen op de achtergrond druk bezig met de voorbereidingen van de fusie.

De drie voorzitters zijn ieder aan het inventariseren welke huidige bestuursleden een taak in het bestuur willen voortzetten. Daarnaast zijn er profielschetsen opgesteld voor de bestuursleden en voorzitter van de fusievereniging.

Lees verder

Verslag van ALV 12 mei

Op 12 mei vond de algemene ledenvergadering plaats bij Museum de Broekerveiling. Na de vergadering was er de presentatie van spreker en trainer Alex Sijm. Een inspirerend verhaal van het naleven van een jongensdroom: circusdirecteur.
Als ondernemer leer je van vallen en opstaan. Alex heeft dat letterlijk en figuurlijk aan den lijve ondervonden. Hoe mooi is het als je dan toch hebt bereikt wat je altijd voor ogen hebt gehad! Zoals het ondernemen het ons ook leert: laat je niet leiden door wat andere zeggen wat niet kan, maar laat je leiden door je ambitie en omring je met de juiste mensen.

Lees verder

OZB-tarieven

Vanuit de BKL hebben wij navraag gedaan waarom de OZB-tarieven voor de bedrijven zo excessief zijn gestegen. Vanuit de gemeente hebben wij de volgende reactie met uitleg hieromtrent ontvangen:

 In algemene zin kun je stellen dat het tarief door 2 factoren wordt beïnvloed:

  • Harmonisatie van de OZB-tarieven vanwege de fusie van Heerhugowaard en Langedijk
  • Indexatie (2%) 
Lees verder

30 jaar B&O Projectafbouw!

B&O Projectafbouw op de Bijlestaal in Broek bestaat 30 jaar.

Paul Bleeker vertelt:
Een dertigjarig bestaan, dat wil je niet zomaar voorbij laten gaan. Alle beslissingen en risico’s die zijn genomen, alle vroege ochtenden en late avonden die we hebben gewerkt. Je bent geneigd te denken dat het de normaalste zaak van de wereld is, maar dat is natuurlijk niet het geval. Lees verder

Gevolgen oorlog in Oekraïne voor ondernemers

De oorlog in Oekraïne heeft – naast veel menselijk leed – ook ingrijpende gevolgen voor ondernemers die zaken doen met Rusland of Oekraïne. Naast gevolgen van de sancties tegen Rusland kunnen er ook problemen ontstaan met de aanvoer van grondstoffen of logistieke uitdagingen.

Mocht u als ondernemer tegen problemen aanlopen die het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne, dan kunt u bij Ontwikkelingsbedrijf NHN terecht voor een luisterend oor. Waar mogelijk denken zij met u mee en zoeken naar oplossingen.

Inwoners kunnen reageren op Gebiedsvisie Kanaalpark

Burgemeester en wethouders hebben de conceptversie van de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) vrijgegeven voor inspraak. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen in de periode van 16 maart tot en met 30 april 2022 op de visie reageren.
 
De reacties worden verwerkt in een reactienota. Daarna wordt de gebiedsvisie, inclusief eventuele wijzigingen, door burgemeester en wethouders ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De visie heeft betrekking op het gebied rondom kanaal Omval-Kolhorn en verbindt verschillende projecten en ontwikkelingen die op stapel staan.

Lees verder