Inwoners kunnen reageren op Gebiedsvisie Kanaalpark

Burgemeester en wethouders hebben de conceptversie van de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) vrijgegeven voor inspraak. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen in de periode van 16 maart tot en met 30 april 2022 op de visie reageren.
 
De reacties worden verwerkt in een reactienota. Daarna wordt de gebiedsvisie, inclusief eventuele wijzigingen, door burgemeester en wethouders ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De visie heeft betrekking op het gebied rondom kanaal Omval-Kolhorn en verbindt verschillende projecten en ontwikkelingen die op stapel staan.

Het nieuwe hart

Kanaalpark vormt het nieuwe hart van de gemeente Dijk en Waard. Het is een groene omgeving die volop mogelijkheden biedt voor sport, recreatie, natuurbeleving, ontmoeting en ontspanning. Bovendien vormt Kanaalpark een markante entree naar enerzijds het open landschap van Langedijk en anderzijds het openbaar vervoerknooppunt in Heerhugowaard.
 
De gemeente wil dat (nieuwe) functies en voorzieningen, van parkeren tot waterrecreatie, een passende plek krijgen, in balans met de omgeving. Een plek voor alle Dijk en Waarders, om rust te vinden en actief te zijn.

Grote projecten

Kanaalpark heeft een directe relatie met andere grote projecten, zoals Stationsgebied Dijk en Waard, Stadshart Heerhugowaard, woningbouwlocatie Westpoort-De Scheg, Havenplein Broek op Langedijk, het Oosterdelgebied en Museum BroekerVeiling. De uitwerking van de plannen in het gebied Kanaalpark vindt plaats in samenhang met deze andere projecten.

Informatiebijeenkomst

De gebiedsvisie is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente houdt op woensdag 13 april aanstaande van 19.30 tot 20.30 uur een online informatiebijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden. Daarna kunnen inwoners nog tot eind april via de projectpagina Kanaalpark reageren.