OZB-tarieven

Vanuit de BKL hebben wij navraag gedaan waarom de OZB-tarieven voor de bedrijven zo excessief zijn gestegen. Vanuit de gemeente hebben wij de volgende reactie met uitleg hieromtrent ontvangen:

 In algemene zin kun je stellen dat het tarief door 2 factoren wordt beïnvloed:

  • Harmonisatie van de OZB-tarieven vanwege de fusie van Heerhugowaard en Langedijk
  • Indexatie (2%) 

Vooral door de harmonisatie kunnen er grotere verschillen ontstaan. Voor de inkomsten van de gemeente geldt simpelweg dat dit de optelsom is van de OZB-inkomsten uit de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in 2021. Het is dus niet zo dat de gemeente meer geld ophaalt dan voor de fusie (anders dan indexatie). 

Ditzelfde speelt ook bij de rioolheffing. Daar is uiteraard een andere grondslag, maar de tarieven bepalen slechts hoe dat in de hele gemeente wordt verdeeld. De gemeente kijkt naar het totale plaatje aan gemeentelijke lasten. 

Als we dan kijken naar de gemeentelijke belastingen voor de eigenaren van niet-woningen in Langedijk, dan krijg je onderstaande tabel waaruit je kunt constateren dat de OZB op niet-woningen is gestegen, maar de rioolheffing juist is gedaald. Daardoor is de totale stijging van de gemeentelijke lasten beperkt gebleven.  

Afbeelding met tafel
Automatisch gegenereerde beschrijving

Een paar andere factoren die natuurlijk ook een rol spelen bij een harmonisatie is dat we de lasten zo goed mogelijk proberen te verdelen. En dat geeft onderstaand beeld:

  • De totale gemeentelijke lasten voor eigenaren van niet-woningen in Heerhugowaard zijn iets lager dan voor de harmonisatie, 
  • De totale gemeentelijke lasten voor inwoners in Langedijk zijn fors lager dan voor de harmonisatie,
  • De totale gemeentelijke lasten voor inwoners van Heerhugowaard zijn vrijwel gelijk gebleven. 

Ook benoemt de gemeente Dijk en Waard de duidelijke opdracht die het zichzelf heeft gegeven om de dienstverlening voor inwoners en ondernemers te verbeteren. Met als prio om de dienstverlening richting ondernemers in Langedijk op hetzelfde niveau te brengen als in Heerhugowaard.