Categoriearchief: Nieuws

‘De draad weer oppakken en angst ombuigen naar hoop en vertrouwen’

Ondernemen is net als klimmen. Je zoekt het pad omhoog met alle uitdagingen van dien. En ja, vallen hoort daar ook bij. Door corona zijn veel ondernemers met hun bedrijf heel wat meters naar beneden gevallen. ‘Toch moeten we de draad weer zien op te pakken en de weg omhoog weten te vinden. Daarvoor zullen we de angst die er nu heerst, moeten overwinnen en ombuigen naar hoop en vertrouwen’, zeggen Cornelis de Geus en Michiel van Overbeek, bestuursleden van Bedrijfskring Langedijk.

Lees verder

Nieuwe voorzitter AOL

Jan Kramer is tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering in augustus benoemd tot voorzitter van de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk. Hij volgt Rick Muileboom op die gedurende een lange periode de voorzittershamer hanteerde. Rick Muileboom blijft als algemeen bestuurslid wel betrokken bij de AOL.

Lees verder

Visie werklocaties

Welke plannen zijn er met onze industrieterreinen?

De provincie heeft in 2019 opdracht gegeven voor een onderzoek naar toekomstbestendigheid van werklocaties in Noord-Holland Noord. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf hebben de regiogemeenten deze inventarisatie uit laten voeren. Hierbij zijn alle werklocaties beoordeeld op zaken als: economische dynamiek, ontwikkeling werkgelegenheid, potentie voor verduurzaming en innovatiekracht.

Lees verder

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard nodigen u uit om op maandag 21 september van 19.30 tot 21.00 uur fysiek in ‘Heer Hugo’ (Gildestraat 2 te Heerhugowaard) of online via Zoom de concept-visie werklocaties van reacties te voorzien en mee te denken en actief mee te werken aan de uitvoeringsagenda van onze bedrijventerreinen. Uw input is belangrijk om te komen tot een actueel en breed gedragen visie op onze werklocaties. De bedoeling is dat de concept-visie in oktober 2020 in college ter besluitvorming komt en in november in de beide gemeenteraden wordt behandeld. Klik hier voor de uitnodiging.

Vrijstaande kantoorlocatie beschikbaar

Begin dit jaar is het prominente kantoorpand aan de uitvalsweg naar Heerhugowaard beschikbaar gekomen voor de verhuur. De voormalige eigenaar, zorginstelling Esdege-Reigersdaal, is verhuisd naar Heerhugowaard waar het intrekking heeft genomen in het voormalige pand van Ziggo.

Lees verder

Regionale energietransitie, een schone en duurzame regio

Het klimaatakkoord heeft als doelstelling: 49% minder CO@ uitstoot in 2030. Om dit te realiseren is besloten om Nederland op te splitsen in regio’s. Elke regio stelt zijn eigen Regionale Energiestrategie (RES) op. De provincie Noord Holland is opgesplitst in Noord-Holland Noord en zuid. Noord bestaat uit 3 deelregio’s (Kop van Noord-Holland, Westfriesland en Alkmaar) de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De stuurgroep wordt uitgebreid met bestuurders van belangrijke betrokken partijen en zo is ook de BKL gevraagd om input.

Lees verder

Startnotitie voor een gemeente met oog voor ondernemerschap

De fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard biedt kansen om het ondernemersklimaat te verbeteren in de (grotere) gemeente. De Bedrijfskring Langedijk, Heerhugowaard en de AOL hebben daarom de handen in één geslagen om als actieve gesprekspartner met de beide gemeenten op te treden. De voorzitters hebben dan ook veelvuldig overleg met de wethouders van economische zaken en de bedrijfscontactfunctionarissen.

Lees verder

Ontwikkelingen Vaandel Zuid

Bedrijfskringen Langedijk en Heerhugowaard trekken alvast samen op richting een structurele samenwerking met het oog op de bestuurlijke fusie van de twee gemeenten per 1-1-2022. Binnen de Bedrijfskring Heerhugowaard bestonden er reeds verschillende commissies. Een goede methodiek om bepaalde vakgebieden extra focus te kunnen geven. Binnen deze commissies hebben zich nu ook bestuursleden van de BKL toegevoegd, zodat ook op deze deelterreinen samen wordt opgetrokken.

Lees verder