Planning LARGAS en rotonde (N504) bekend

Tijd om actueel nieuws met u te delen: de planning van de aanleg van het LARGAS-verkeersplein en de enkelstrooksrotonde is bekend!
Op dinsdag 28 april, de dag ná Koningsdag dus, start aannemingsmaatschappij Van Gelder met het werk.

Zo min mogelijk hinder
De provincie stelt samen met Van Gelder alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te beperken, zowel voor u als omwonende als voor weggebruikers van de N504. Goed te melden is dat:

  • het werk zo snel mogelijk wordt gedaan: in 8 weken.
  • de weg al na 22 juni klaar is.
  • de kruisingen Spoorstraat en Voorburggracht niet gelijktijdig gestremd zijn.
  • er daarmee altijd één noord-zuidverbinding toegankelijk blijft.
  • er voor kruising Voorburggracht maar twee weekendafsluitingen nodig zijn.
  • er voor kruising Spoorstraat maar één weekendafsluiting nodig is.
  • de N504 op werkdagen overdag nooit wordt afgesloten.

In deze planning is nog geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden zoals slecht weer. Ruim voordat het werk begint, ontvangt u van ons nog alle informatie over de aanpak en de verkeersmaatregelen.

Monitoring: veiligheid voorop!
Of het nu gaat om de voorbereidingen, de aanleg of de ingebruikname van LARGAS en rotonde, veiligheid staat voorop. Daarom monitoren wij langs de N504 op verkeersveiligheid. Zo vinden eerste metingen al plaats in de weken van 23 en 30 maart. Ook tijdens én na de aanleg blijven wij nog monitoren, zodat bijvoorbeeld extra bewegwijzering zo nodig snel kan worden aangebracht.

LARGAS-plein en rotonde
De aanleg van het verkeersplein en de rotonde betekent een belangrijke verbetering van zowel verkeersveiligheid en bereikbaarheid als doorstroming in en rond Noord-Scharwoude. Het verkeersplein komt op de kruising Dorpsstraat/Voorburggracht. Dit LARGAS-plein (‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’) is een oplossing waarbij via het verkeersplein voorrang wordt gegeven aan de hoofdrijrichting. De rotonde komt op de kruising Spoorstraat/Oostelijke Randweg.

Wij houden u op de hoogte
Zodra wij meer informatie hebben, hoort u het natuurlijk onmiddellijk. Heeft u in de tussentijd nog vragen? Laat het ons dan gerust weten. De contactgegevens staan rechts bovenaan deze brief.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

sector Realisatie Infrastructurele Projecten
mw. D. Elmhassani