Bedrijfskringen Heerhugowaard en Langedijk en de AOL pakken door: op 6 vakgebieden trekken we reeds samen op

In oktober vorig jaar hebben de bedrijfskringen Heerhugowaard en Langedijk een start gemaakt middels verkennende gesprekken om te zien hoe de samenwerking tussen de verenigingen in de toekomst gestalte kan krijgen. Een vergaande samenwerking rekening houdend met de bestuurlijke fusie tussen de gemeente Heerhugowaard en Langedijk. Zie ook eerdere berichtgeving hierover.

Inmiddels heeft ook de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL) aangegeven dat zij willen gaan samenwerken en zien één grote organisatie van het bedrijfsleven als een voorwaarde om in de toekomst een vuist te kunnen maken. De drie verenigingen vertegenwoordigen een krachtige achterban van ruim 500 bedrijven in Heerhugowaard en Langedijk.

Vanuit deze gesprekken zijn er inmiddels zes punten benoemd, waar we reeds gezamenlijk in optreden en waarvan de eerste acties zijn ingezet:

 • Commissie Bedrijventerreinen
  De commissie Bedrijventerreinen in Heerhugowaard bestond reeds en bij de periodieke overlegmomenten is ook de gemeente vertegenwoordigd. Verbeterpunten op de diverse industrieterreinen worden besproken en de gemeente kan direct feedback geven of het bericht voorleggen aan de gemeentelijke politiek. Vanaf heden worden ook de bedrijventerreinen van Langedijk vertegenwoordigd in dit overleg. Bij het eerste overleg was naast gemeente Heerhugowaard ook de gemeente Langedijk vertegenwoordigd door de bedrijfsfunctionaris.
 • Bereikbaarheid
  Bereikbaarheid is een hot-topic in de regio. Door de toename van de verkeersdrukte in de regio, is wederom duidelijk geworden dat we de bereikbaarheid sterk moeten verbeteren om de economische ontwikkeling niet te blokkeren. We zijn buitengebied van metropool Amsterdam en door goede verbindingen kunnen we zorgen dat ook onze regio mee ontwikkelt met deze metropool.
 • Scholing en arbeidsmarkt
  Heerhugowaard biedt naast middelbaar onderwijs ook beroepsonderwijs en de Bedrijfskring Heerhugowaard onderhoudt daar goede contacten mee. Onderwijs is belangrijk en zeker in deze tijden van schaarste op de arbeidsmarkt is afstemming tussen jong talent en het bedrijfsleven van groot belang. De Bedrijfskring Langedijk trekt hierin samen met Heerhugowaard op, om ook  Langedijk te vertegenwoordigen richting het beroepsonderwijs.
 • Communicatie
  De standpunten van de twee lokale verenigingen worden steeds meer op elkaar afgestemd. Om een eenduidig signaal naar buiten te brengen, wordt de communicatie ook op elkaar afgestemd. Een eenduidig verhaal met een heldere stip op de horizon. Op deze wijze kunnen we onze regio krachtig maken en economisch laten floreren.

 • Evenementen
  Om de leden van beide verenigingen elkaar beter te leren kennen, wordt er gekeken of we enkele evenementen samen kunnen organiseren. Het versterkt de onderlinge band en vergroot het netwerk van de leden. Uiteraard zullen bijeenkomsten binnen de huidige gemeente grenzen ook blijven bestaan.
 • Economische visie Dijk en Waard
  Een goede economische visie die zowel door de politiek als door het bedrijfsleven wordt ondersteund, is van belang om voor de lokale politiek als leidraad te dienen. Onderlinge afstemming en een eenduidig verhaal vanuit het bedrijfsleven is essentieel. De bedrijfskringen trekken hier dan ook gezamenlijk in op.

Overleg tussen vereniging en politiek reeds gestart
De voorzitters van de bedrijfskringen Patricia Surendonk en Cornelis de Geus hebben in een eerder stadium overleg gehad met de wethouders en bedrijfsadviseurs van de gemeente Heerhugowaard en Langedijk. In deze gesprekken wordt de voortgang van de fusie, de toekomstige situatie en de ontwikkelingen in de verenigingen besproken. Uiteraard met als doel om tot een optimale samenwerking en afstemming te komen. “We staan aan de vooravond van een uitdagende en spannende periode. Het bedrijfsleven sluit de handen reeds nadrukkelijk ineen. Het is nu het moment om bruggen te slaan en gezamenlijk onze doelen te realiseren!”

Wordt vervolgd!