Samenwerking van Bedrijfskringen Langedijk en Heerhugowaard

Vanaf 1 januari 2020 gaan de gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk over naar een ambtelijke samenwerking. Vanaf 1 januari 2022 zal de bestuurlijke fusie plaatsvinden, waarbij de besturen van beide gemeenten samengaan. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de BKL en de Bedrijfskring Heerhugowaard.

De samenwerking tussen deze twee verenigingen en Ondernemend Alkmaar is er reeds en is formeel georganiseerd binnen de Vereniging Ondernemend Regio Alkmaar (ORA). Het bestuur van de ORA bestaat uit de drie voorzitters van de verenigingen. De gemeentelijke fusie heeft verdere consequenties voor de samenwerking tussen de bedrijfskring Langedijk en Heerhugowaard.

Donderdag 16 oktober hebben de twee besturen een eerste aanzet genomen om te bekijken hoe we de verdere samenwerking vorm gaan geven en welke weg daarvoor bewandeld moet worden.

In de gemeente Langedijk zijn er twee bedrijvenverenigingen. De Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL) met circa 150 leden, bestaande uit de winkeliers & klein mkb en de Bedrijfskring Langedijk (BKL) met circa 110 leden, bestaande uit voornamelijk groot en midden MKB. Tussen de verenigingen is een goede verstandshouding en hebben geregeld overleg.
De Bedrijfskring Heerhugowaard heeft 250 leden en is zeer divers, van groot MKB tot ZZP. De middenstand in Heerhugowaard heeft een eigen vereniging en er is geen actief overleg met de Bedrijfskring Heerhugowaard.

Van links naar rechts: Petra de Ruiter, Desirée Blom, Michiel van Overbeek, Piet de Geus, Cornelis de Geus (voorzitter BKL), Patricia Surendonk (voorzitter BKHHW), Frans Kramer, Maaikel van Velzen, Norbert Reijngoud, Marina Molenaar

Beide besturen zien de gemeentelijke fusie als een noodzakelijke stapvoorwaarts om als één partij de regio economische te versterken. De krachtenbundeling van de bedrijfskringen is een logisch gevolg en maakt het bedrijfsleven ook sterker. In de aanloop naar de fusie is het goed als de gemeente een volwaardige gesprekpartner heeft om de economische belangen zo goed mogelijk te borgen. Een goede samenwerking met de gemeente is van groot belang. Een verbetering van de huidige samenwerking is dan ook essentieel en de gemeentelijke fusie is een ontwikkeling die daar de deur voor openzet.

Vanuit het eerste overleg tussen de twee bedrijfskringen is er een stappenplan opgezet en zijn er acties vastgelegd om op deelterreinen elkaar beter te leren kennen. In januari gaan we deze met elkaar bespreken om vandaar uit de vervolg stappen te gaan maken. Wordt vervolgd!