Nu investeren in een robuust infraruit

Een doorgaande economische ontwikkeling van de regio is gebaat bij een goed functionerende infrastructuur. Zonder volwaardige infraruit in onze regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk is er geen perspectief, volgens het georganiseerde bedrijfsleven. De zeven HAL en Buch gemeenten stellen sinds januari van dit jaar onder regie van gemeente Alkmaar een bereikbaarheidsvisie 2040 op voor de Regio Groot Alkmaar om gedurende de komende jaren eenduidig met Provinciale- en Rijksoverheid te kunnen communiceren. Deze consequente wijze van communiceren dient er toe leiden dat behalve de regio ook Provincie en Rijk financieel zullen bijdragen aan het oplossen van de voor de regio te  grote knelpunten.

Tot 2040 zal de Regio Groot Alkmaar met ca. 40.000 woningen, 88.000 inwoners, 55.000 arbeidsplaatsen en 200.000 motorvoertuigbewegingen groeien. Deze gewenste groei is mogelijk indien de mobiliteitsvoorwaarden publiek regionaal- provinciaal worden ingevuld.  Al 30 jaar pleiten we als georganiseerd bedrijfsleven voor eerst infra aanleggen en dan bouwen. Om meer mensen naar onze regio te trekken moeten we zorgen voor een aantrekkelijke en bereikbare regio.

Ook het opkomend toerisme vraagt hoogwaardig recreatieve voorzieningen, maar daarmee ook goede verbindingen noord-zuid en oost-west van onze HAL regio. Oftewel een robuuste infra ruit!  De huidige toenemende verkeersvertragingen en filevorming op o.a. de N242 bij Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar, de Broekerweg, N504 en N9 zijn argumenten uit de dagelijkse praktijk om deze zaken kracht bij te zetten. In dit plan is het ook belangrijk om het fietswegen netwerk onder de loep te nemen gezien de toekomst van de elektrisch fietsen.  De veiligheid met betrekking tot onze wegen in de regio is ook een belangrijk aandachtspunt. Een ondertunneling op de N504 komt de veiligheid 100% ten goede! We zien welk negatief effect de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug hebben op het verkeer in onze regio. Voorkom verkeersinfarcten in onze regio bij calamiteiten, waarbij de veiligheid (ook voor hulpdiensten) in het geding is.

Het bedrijfsleven vertegenwoordigt in ondernemend regio Alkmaar zal in dit proces actief participeren om te komen tot een robuust en toekomstbestendig verkeersplan met oog voor de leefbaarheid in ons prachtige gebied.