O.R.A. speelt een belangrijke rol in onze ondernemersbelangen

Ondernemend Regio Alkmaar (O.R.A) is vanaf 2019 de regionale organisatie van het bedrijfsleven in onze regio met een vertegenwoordiging van de Bedrijfskring Langedijk, Bedrijfskring Heerhugowaard en Ondernemend Alkmaar in het bestuur. Hiermee is de Federatie Bedrijven Alkmaar opgeheven. Tevens komt de stichting ORA voort uit de Stichting Ondernemend Alkmaar welke zich onder andere zal bezig houden met het aantrekken van sponsorgelden om de vereniging ORA en haar bedrijfsverenigingen professioneel te ondersteunen. Ook kunnen de gelden gebruikt worden voor evenementen zoals bijvoorbeeld het Gala van 17 juni j.l.

De inkomsten zullen verdeeld naar de herkomst van sponsoring terug vloeien naar de lokale bedrijfsverenigingen. De ORA zal als “koepel” weer deelnemen in het economisch forum Holland boven Amsterdam, welke Noord-Holland boven het Noordzeekanaal vertegenwoordigt naar de provincie.

Het bestuur bestaat uit:
Patricia Surendonk (BKHHW) , Rob Niele (Ondernemend Alkmaar) en Cornelis de Geus (BKL)