Voortgang fusieproces drie bedrijfsverenigingen

De gesprekken over de invulling van een toekomstige fusie met de Bedrijfskring Heerhugowaard en de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk zijn lopende. Zoals bekend gaan de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard per 1 januari 2022 bestuurlijke fuseren en de ondernemersverenigingen hebben daarop besloten om ook naar een fusie toe te werken.

Zo kunnen we als één krachtige vereniging een samenwerking creëren met de nieuwe gemeente Dijk en Waard. De eigen karakters van de huidige 3 verenigingen gaan we binnen dit proces waarborgen.

Intentieverklaring
Voormalige notaris en secretaris van de BKL, Michel van Reeuwijk, is gevraagd om een coördinerende functie in dit fusieproces in te nemen. Michel is momenteel bezig een fusiedocument aan het opstellen welke door de drie voorzitters van de verenigingen ondertekend gaat worden. Aan de hand van dit document kunnen dan de vervolg stappen gemaakt worden.

Ambitiedocument
Voormalig directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord, Thijs Penninck, is in opdracht van de drie verenigingen het Ambitiedocument aan het opstellen. In dit document beschrijven we hoe de belangen van de leden binnen de nieuwe gemeente goed gewaarborgd kunnen blijven. We benoemen daarbij niet alleen wat de overheid voor het bedrijfsleven kan doen, maar ook wat het bedrijfsleven kan doen voor de gemeente. Om die reden zal steeds een speerpunt van het beleid van de vereniging zijn om contact te hebben met de gemeente c.q. met haar desbetreffende ambtenaren en beleidsmedewerkers opdat Ondernemend Dijk en Waard zo veel als mogelijk door de gemeente wordt betrokken bij plan- en besluitvorming, vooraf en niet achteraf.  

Uit dit Ambitiedocument worden de visies en ambities toegelicht op de terreinen van:

  • • Ruimte
  • • Bereikbaarheid
  • • Bedrijventerreinen
  • • Detailhandel
  • • Toerisme en recreatie
  • • Onderwijs en opleiden
  • • Samenwerking in de Triple Helix ( burgers; bedrijfsleven; overheid)

Het document wordt de komende weken aangeboden aan de wethouders, waarna onder andere de politieke partijen onze zienswijze mee kunnen nemen in hun partijprogramma voor de verkiezingsstrijd van de gemeente “Dijk en Waard” in dit najaar.