Subsidie voor verkeersveilige uitwegen in Noord-Holland

Om de veiligheid op provinciale 80 km-wegen te vergroten wil de provincie het aantal in- en uitritten op deze wegen zoveel mogelijk verminderen en de herkenbaarheid vergroten.

De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde aanpassingen aan zijn uitrit. Vaak zien zij, door de kosten die de aanpassingen met zich meebrengen, ertegenop om hun uitweg en/of erf aan te passen. Provincie Noord-Holland komt perceeleigenaren in 2021 en 2022 tegemoet met de subsidieregeling Verkeersveilige Uitwegen.

Op provinciale 80km-wegen zijn veel in- en uitritten, zogenaamde uitwegen, aanwezig voor de bereikbaarheid van een erf, agrarisch perceel, een bedrijf of instelling  Deze uitwegen zorgen voor risicovolle situaties, omdat afslaand verkeer hier moet afremmen of het tegengesteld verkeer moet kruisen en grote landbouwvoertuigen of vrachtwagens lastig bij uitwegen kunnen in- of uitdraaien. De provincie wil het aantal uitwegen daarom verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door verplaatsing van de uitweg naar een andere openbare weg langs het perceel, waar minder hard gereden wordt. Ook het samenvoegen van meerdere uitwegen, vermindert het totaal aantal. Tot slot helpt een uniforme uitvoering van de uitweg de herkenbaarheid voor andere weggebruikers te vergroten. 

Vanaf 1 februari 2021 stelt de provincie subsidie beschikbaar voor aanpassingen aan uitwegen. Perceeleigenaren en -pachters kunnen in aanmerking komen voor de nieuwe subsidieregeling Verkeersveilige Uitwegen. De provincie subsidieert minimaal € 5.000 en maximaal € 100.000 per aanvraag. De aanvrager moet minimaal 10% van de totale kosten zelf financieren. De werkzaamheden, waaronder het aanvragen van de benodigde vergunningen, het maken van een ontwerp en de uiteindelijke uitvoering kunnen wel in zijn geheel overgelaten worden aan bijvoorbeeld een aannemer. Het subsidiebudget is over 2 jaar verdeeld. Tot oktober 2021 is € 700.000 beschikbaar.

Meer informatie over de subsidieregeling Verkeerveilige Uitwegen staat in het subsidieloket