Werkzaamheden LARGAS en rotonde N504

Update 20-4-2020

Planning
Hier is de planning in grote lijnen weergeven. Hierin ziet u dat we gedurende 4 weekenden van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur werken. Wanneer er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen worden de werkzaamheden op 8 juni afgerond. In geval van bijvoorbeeld slecht weer is er een uitloop mogelijk naar het weekend van 15 juni.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
■ het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen
■ het opbreken van asfalt door middel van frezen
■ het aanbrengen van een nieuwe fundering voor de LARGAS en rotonde
■ het (ver)plaatsen van openbare verlichting
■ het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie
■ het aanbrengen van groenvoorzieningen.