Visie werklocaties

Welke plannen zijn er met onze industrieterreinen?

De provincie heeft in 2019 opdracht gegeven voor een onderzoek naar toekomstbestendigheid van werklocaties in Noord-Holland Noord. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf hebben de regiogemeenten deze inventarisatie uit laten voeren. Hierbij zijn alle werklocaties beoordeeld op zaken als: economische dynamiek, ontwikkeling werkgelegenheid, potentie voor verduurzaming en innovatiekracht.

Dit onderzoek biedt veel inzicht in waar onze werklocaties staan (ook ten opzichte van alle andere werklocaties in NoordHolland Noord). En geeft eerste adviezen om werklocaties te verbeteren en verduurzamen. Het rapport is mede tot stand gekomen middels de feedback die geleverd is door de bedrijfskringen (waaronder de BKL) en individuele ondernemers.

Rapport Visie werklocaties Dijk en Waard, okt 2020

Dit rapport is een tussenstation met als uiteindelijke doel een rapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen voor de industrieterreinen van Dijk en Waard. Deelconclusies zijn er reeds genomen en waarop verdere aanbevelingen genomen kunnen worden. Voor alle industrieterreinen is de huidige status omschreven en is bepaald in hoeverre gemengd en verkleurd moet worden. Dat geeft duidelijkheid aan de ondernemers of hun locatie zich op een terrein bevindt waar wonen niet of juist meer toegelaten gaat worden.

Tijdens de meeting van 9 september waren de bedrijfskringen door de gemeente Langedijk en Heerhugowaard uitgenodigd om de huidige bevindingen te bespreken. In bijgevoegd document kunt u terugzien wat dit betekent voor uw werklocatie.

Dijk en Waard, Visie werklocaties 2030, sept 2020