Uitstel ALV

Beste leden,

Nadat wij in het voorjaar de algemene ledenvergadering wegens alle corona-maatregelen hadden uitgesteld, hadden wij gehoopt dit najaar alsnog een algemene ledenvergadering te kunnen houden. De huidige situatie laat het niet toe om fysiek een vergadering te houden. Wij vinden dit bijzonder jammer. We hadden u graag in levende lijve willen treffen bij onze jaarlijkse ALV. Nu dit niet mogelijk is, hebben wij besloten om het bespreken van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 door te schuiven naar de algemene ledenvergadering in 2021. Wij zullen dan de stukken over 2019 en 2020 tegelijk behandelen.