Uitnodiging ondernemersbijeenkomst

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard nodigen u uit om op maandag 21 september van 19.30 tot 21.00 uur fysiek in ‘Heer Hugo’ (Gildestraat 2 te Heerhugowaard) of online via Zoom de concept-visie werklocaties van reacties te voorzien en mee te denken en actief mee te werken aan de uitvoeringsagenda van onze bedrijventerreinen. Uw input is belangrijk om te komen tot een actueel en breed gedragen visie op onze werklocaties. De bedoeling is dat de concept-visie in oktober 2020 in college ter besluitvorming komt en in november in de beide gemeenteraden wordt behandeld. Klik hier voor de uitnodiging.