Startnotitie voor een gemeente met oog voor ondernemerschap

De fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard biedt kansen om het ondernemersklimaat te verbeteren in de (grotere) gemeente. De Bedrijfskring Langedijk, Heerhugowaard en de AOL hebben daarom de handen in één geslagen om als actieve gesprekspartner met de beide gemeenten op te treden. De voorzitters hebben dan ook veelvuldig overleg met de wethouders van economische zaken en de bedrijfscontactfunctionarissen.

De contouren om tot een toekomstvisie te komen zijn samengebracht in een startnotitie. De fusie en de noodzaak tot actie gericht handelen in deze Coronacrisis zorgt ervoor dat alle partijen meer dan welwillend zijn om tot een goede samenwerking te komen.

Vorig jaar heeft de Bedrijfskring Langedijk de economische visie van de gemeente Langedijk niet kunnen ondertekenen. De vereniging voelde zich geheel niet gehoord en zag haar standpunten niet terug in het document. Nu is het moment aangebroken om in deze vernieuwde samenwerking wél tot een constructief document te komen waar zowel de BKL als de gemeente zich in kan vinden. De afgelopen weken heeft er geregeld overleg plaatsgevonden en is er een concept startnotitie opgesteld. Nu worden vervolgstappen gezet om tot een uiteindelijk toekomstplan én samenwerking te komen tussen de bedrijven en de nieuwe gemeente.

Het huidige crisismoment is tevens hét moment om deze stappen voortvarend te kunnen zetten. Zodra we de crisis dan weer te boven zijn kunnen we ondernemen in een toekomstgerichte ondernemende gemeente!