Samenwerking organisaties bedrijfsleven Langedijk en Heerhugowaard

De bedrijfsverenigingen B.K.L., B.K.H.H.W en A.O.L. zijn het gesprek met elkaar aangegaan om te komen tot samenwerking in optima forma. De belangen voor de nabije toekomst zijn namelijk groot te noemen. De gemeente Langedijk die ambtelijk al samen werkt met Heerhugowaard en bestuurlijk vanaf 1 januari 2021. Een regio die de ambitie heeft om de komende jaren o.a. 27.500 extra woningen te bouwen, waarvoor een robuust wegennet nodig is om ook de bedrijven goed bereikbaar te houden. En niet in de laatste plaats door de toenemende bedrijvigheid in onze regio, waarbij juist de bestaande bedrijven toekomst gericht gefaciliteerd dienen te worden.

De samenwerking tussen de bedrijfsverenigingen Langedijk en Heerhugowaard heeft al geresulteerd in verschillende commissies waarvoor onze bestuursleden zich actief inzetten zoals:

  • Commissie bedrijventerreinen: Wouter Voerman, Piet de Geus, Michiel van Overbeek.
  • Commissie bereikbaarheid: Frans Kramer, Cees de Waard en Arjan Stammis.
  • Commissie scholing en arbeidsmarkt: Joost Baljé, Desirée Blom en Petra de Ruiter.
  • Commissie communicatie: Norbert Reijngoud en Michiel van Overbeek.
  • Commissie evenementen: Desirée Blom en Kirsten Tervoort.
  • Commissie economische visie Dijk en Waard: Patricia Surendonk en Cornelis de Geus.)

Daarnaast hebben we te maken met een detailhandelsvisie en een steeds belangrijker item als “recreatie  en toerisme” met museum Broekerveiling en het recreatiegebied Geestmerambacht als speerpunten.

Verder zijn de voorzitters Patricia Surendonk en Cornelis de Geus bestuurslid van de vereniging Ondernemend Regio Alkmaar om onze belangenbehartiging te bundelen met Ondernemend Alkmaar naar de gemeenten en de provincie.

Ook werken de bedrijfsverenigingen aan een economische agenda Dijk en Waard met behulp van het ontwikkelingsbedrijf N.H.N. Deze agenda gaat dienen als leidraad voor de ontwikkelingen en onze belangen in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Ook de politiek kunnen we op deze wijze eenduidig laten weten wat wij als bedrijfsleven belangrijk vinden met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht in het najaar.

We streven er naar om voor zomer 2021 te komen tot een samenwerkingsbesluit. Hiertoe zullen we in het voorjaar een voorstel doen aan de leden van de Bedrijfskring Langedijk om in de A.L.V. van 17 juni te komen tot besluitvorming.