Samenwerking bedrijfsverenigingen

Woensdag 11 november hebben Bedrijfskring Heerhugowaard, Bedrijfskring Langedijk en de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk een online meeting gehad over de verder samenwerking tussen de verenigingen. Zoals bekend trekken de verenigingen reeds gezamenlijk op om in de nieuwe gemeente Dijk en Waard de belangen van de ondernemers te behartigen.

Hoe we daar een exacte vorm aan geven is nog onderwerp van discussie, maar de intenties zijn van alle partijen zijn hetzelfde. We willen een gezamenlijk de belangen van bedrijven en ondernemers behartigen richting de gemeente. Zo creëren we één aanspreekpunt, een helder geluid met een grote sterke achterban.

Hoe we daar een exacte vorm aan geven is nog onderwerp van discussie, maar de intenties zijn van alle partijen zijn hetzelfde. We willen een centrale organisatie die de belangen van bedrijven en ondernemers behartigen richting de gemeente. Zo creëren we één aanspreekpunt, een helder geluid met een grote sterke achterban.

Om alvast een start te maken zijn we begin dit jaar gestart om een vertegenwoordiger van elke vereniging zitting te laten nemen in verschillende commissies. De commissie richten zich op elk haar eigen vakgebied en lichten de besturen in over de acties en vorderingen. De commissies in deze zijn:

  • Commissie Werklocaties
  • Commissie Bereikbaarheid
  • Commissie Scholing en Arbeidsmarkt
  • Commissie Communicatie
  • Commissie Evenementen
  • Commissie Economische visie