Resultaten mobiliteitsenquête HHW-Langedijk

De BKL heeft het onderdeel “verkeer en vervoer” altijd prominent op de agenda staan en tracht daarbij als klankbord te fungeren naar de gemeente toe. Onze wensen en adviezen worden niet altijd door de gemeente overgenomen hetgeen wij uiteraard jammer vinden. Het belangrijkste voorbeeld daarbij is de nieuwe rotonde in de N504 ter hoogte van Bossen en de Bakker.

De doorstroming van de N504 is sterk verbeterd, maar de veiligheid van met name voetgangers en fietsers die deze weg willen oversteken is slecht. Jeugd die in de spitstijden naar of van school komen moeten vaak het juiste moment met veel geduld afwachten tot zij de kruising kunnen oversteken tussen het haastige verkeer door.

De gemeente Langedijk en Heerhugowaard hebben als onderdeel van het mobiliteitsprogramma de bewoners en ondernemers de mogelijkheid geboden om door middel van een online enquête hun mening te laten horen over de aspecten met betrekking tot verkeer en mobiliteit. Deze enquête is uitgevoerd door bureau BRO en de uitslag is weergegeven in het rapport Resultaten mobiliteitsenquête Heerhugowaard-Langedijk.

Enkele belangrijke punten uit het onderzoek voor de gemeente Langedijk zijn:

  • Autoverbindingen (drukte op toegangs- en uitvalswegen)
  • Openbaar vervoer, meer busverbindingen en betere aansluitingen (naar het station)
  • Veiligheid voor verkeersdeelnemers (met name fietsers en wandelaars)

Het zijn voor de BKL herkenbare punten die in het rapport worden weergegeven. Wij blijven ons inzetten voor de verbetering van ons wegennet. De uitbreiding van onze woongemeente, de verdere groeiplannen en onze economische groeiambities noodzaken tot een kwalitatief goed wegennet. Klik hier voor de volledige enquête.