Regionale energietransitie, een schone en duurzame regio

Het klimaatakkoord heeft als doelstelling: 49% minder CO@ uitstoot in 2030. Om dit te realiseren is besloten om Nederland op te splitsen in regio’s. Elke regio stelt zijn eigen Regionale Energiestrategie (RES) op. De provincie Noord Holland is opgesplitst in Noord-Holland Noord en zuid. Noord bestaat uit 3 deelregio’s (Kop van Noord-Holland, Westfriesland en Alkmaar) de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De stuurgroep wordt uitgebreid met bestuurders van belangrijke betrokken partijen en zo is ook de BKL gevraagd om input.

Concept RES Noord-Holland Noord
In de afgelopen periode is gewerkt aan de concept-Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Noord (hierna: concept-RES). De concept-RES beschrijft de verkenning van de mogelijkheden voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie in de regio. Daarnaast is een eerste inventariserende stap gezet om de vraag naar en het aanbod van warmte, en de warmte-infrastructuur in kaart te brengen.

Klik hier voor de samenvatting van de Concept-RES NHN.