Ontwikkelingen Vaandel Zuid

Bedrijfskringen Langedijk en Heerhugowaard trekken alvast samen op richting een structurele samenwerking met het oog op de bestuurlijke fusie van de twee gemeenten per 1-1-2022. Binnen de Bedrijfskring Heerhugowaard bestonden er reeds verschillende commissies. Een goede methodiek om bepaalde vakgebieden extra focus te kunnen geven. Binnen deze commissies hebben zich nu ook bestuursleden van de BKL toegevoegd, zodat ook op deze deelterreinen samen wordt opgetrokken.

Een van die commissies is de commissie “werklocaties” die de ondernemersbelangen richting de overheid ten aanzien van het ruimtelijke vestigingsklimaat behartigt. Ook in deze bijzondere tijden van corona vergadert de commissie, via een Zoom-verbinding, door. Tijdens de vergaderingen zijn tevens de bedrijfscontactfunctionarissen van beide gemeenten aanwezig.

In deze bizarre tijden blijft het directe contact met de gemeente waardevol. Dat houdt het ondernemersklimaat in Heerhugowaard en Langedijk sterk. Bedrijfsleven en overheid kunnen zo gezamenlijk meer bereiken ten aanzien van gewenste en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen, duurzaamheid en de fysieke leefomgeving.

Zo is de commissie door de gemeente Heerhugowaard uitgenodigd om een impressie te krijgen over de ontwikkelingen van “de Vaandel Zuid”.

De gemeente wil dit gedeelte van het bedrijventerrein ‘De Vaandel’, zoals in 2007 bestemd als bedrijventerrein, omzetten naar een gemêleerde woonbuurt. Dit bestemmingsplan is de uitwerking van het Masterplan De Vaandel Zuid, van maart dit jaar, en een strategiewijziging uit 2014. Het plangebied voor dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door sportcomplex ‘De Vork’ in het zuiden, het bedrijventerrein ‘De Vork’ in het westen, de bestaande bebouwing aan de Middenweg in het oosten en de Westfrisiaweg in het noorden.