Largas rotonde: Voorbereiding gestart en keuze aannemer gemaakt.

Bericht van Gedeputeerde Staten:
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, houden wij u graag op de hoogte van de voorbereidingen voor de aanleg van een LARGAS-verkeersplein en een enkelstrooksrotonde aan de N504. Die aanleg start pas eind april, maar het voorbereidend werk is begonnen. Daarnaast hebben wij onlangs de aannemer geselecteerd. We zetten het graag even voor u op een rij!

Vervangen stroomkabels
Van half februari tot half april 2020 voert Liander werkzaamheden uit: een aantal stroomkabels in/langs de N504 wordt verlegd en waar nodig vervangen.

Overige werkzaamheden provincie
De provincie legt tussen de Veilingweg en de N504 van dinsdag 11 februari, 09.00 uur, tot vrijdag 14 februari, 15.00 uur, een zogenaamde boogzinker aan. Een boogzinker is een metalen buis die onder de weg door loopt en dient ter bescherming van kabels en leidingen.

Wat merkt u van de voorbereidende werkzaamheden?
Geprobeerd wordt om overlast zoveel mogelijk te beperken. Goed te weten is dat zowel het werk aan de stroomkabels als de aanleg van de boogzinker naar verwachting weinig hinder voor omgeving of weggebruikers oplevert.

Vanaf april: start aanleg LARGAS-plein en rotonde
Met de aanleg van het verkeersplein en de rotonde wordt eind april gestart. Het betekent een belangrijke verbetering van zowel verkeersveiligheid en bereikbaarheid als doorstroming in en rond Noord-Scharwoude. Het verkeersplein komt op de kruising Dorpsstraat/Voorburggracht. Dit LARGAS-plein (‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’) is een oplossing waarbij via het verkeersplein voorrang wordt gegeven aan de hoofdrijrichting. De rotonde komt op de kruising Spoorstraat/Oostelijke Randweg.

Aannemer geselecteerd: Van Gelder
Goed te weten is dat de provincie onlangs de aannemer heeft geselecteerd voor de aanleg van het verkeersplein en de rotonde: vers van de pers kunnen we u berichten dat dit aannemersbedrijf Van Gelder is.

Van Gelder staat in de startblokken om de omgeving goed te verkennen. U kunt medewerkers van Van Gelder dus ongetwijfeld binnenkort in de nabije omgeving signaleren!

Wij houden u op de hoogte
Aannemer Van Gelder is aan boord. Dat betekent dat er binnenkort meer bekend is over de wijze van uitvoering. Zodra wij meer informatie hebben, hoort u het natuurlijk onmiddellijk. Heeft u in de tussentijd nog vragen? Laat het ons dan gerust weten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland