Hoge opkomst op de Algemene Ledenvergadering

Voorzitter Cornelis de Geus kon op de ALV van 16 mei een grote groep leden welkom heten. Nu speelde er ook veel in het afgelopen verenigingsjaar.

De reguliere bijeenkomsten worden drukker en dat heeft uiteraard te maken met het groeiende ledenaantal. Dat is een mooie ontwikkeling. Een minder mooie ontwikkeling is de samenwerking met de gemeente. Sterker, deze is tot een dieptepunt gezakt.

Binnen het bestuur is dit een belangrijk aandachtspunt, waarbij we een goede samenwerking met de gemeente juist zo belangrijk vinden. Het bestuur heeft daarom een actieve houding richting de diverse overlegmomenten met de gemeente. De terugkoppeling is echter ondermaats en we zien op gemeentelijk niveau zaken gebeuren die haaks staan op hetgeen we in een overleg hebben besproken. Dit zonder toelichting alsof er totaal geen overleg is geweest.

Zoals bekend is het bestuur op het punt gekomen dat zij het overleg met de gemeente heeft opgeschort en we hebben geen akkoord gegeven op de Economische Visie zoals deze er nu ligt. Dit standpunt heeft begrip bij de achterban. Er werd wel opbouwende feedback gegeven over hoe we uit deze impasse zouden kunnen komen. Want bestuur en achterban is het erover eens; een gezonde samenwerking met de gemeente moeten we hebben.
Het samengaan van Langedijk met Heerhugowaard is daarbij een ontwikkeling die wellicht een wending in dit dossier kan brengen. Het is in ieder geval een dossier dat dit jaar ook weer hoog op de agenda staat.

Secretaris Marina Molenaar heeft van de volledige vergadering een keurig verslag gemaakt en deze is 14 juni naar de leden verzonden. Voor de verdere inhoud van de vergadering wordt dan ook verwezen naar dit verslag. Mocht u dit verslag niet ontvangen hebben dan kunt u ons mailen en dan sturen we het toe. 

Aansluitend van de vergadering werd er een bezoek gebracht aan de Aviateur. De familie Komen heeft de bakkerij uitgebouwd tot één van de grotere (koeken)fabrikanten van Nederland en heeft onlangs de onderneming verkocht aan de Franse partij Biscuit International. Uiteraard droeg deze speciale gelegenheid om de fabriek van binnen te bekijken bij aan de hoge opkomst van de middag.