Enquête N242

Hoe ervaart u de N242 rond Alkmaar en Heerhugowaard? De provincie NH wil dat graag weten door middel van deze enquête.

Onderzoeks- en adviesbureau XTNT voert in opdracht van de provincie Noord-Holland een onderzoek uit naar de gebruikersbeleving van de N242. De provinciale weg N242 tussen Alkmaar en Heerhugowaard is een drukke en belangrijke weg voor de regio.

De provincie Noord-Holland wil graag weten hoe U de N242 (Westerweg/Provincialeweg) beleeft. Daarbij is zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming op de weg van belang. De opgedane kennis uit deze vragenlijst wordt gebruikt als input voor toekomstig beleid vanuit de provincie met als doel de N242 te verbeteren.

Om een goed beeld te krijgen van de gebruikerservaringen hebben we naast bewoners ook mensen nodig die van de N242 gebruik maken om naar hun werk te komen. We willen U dan ook vragen om de deze vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer een kwartier van uw tijd in beslag nemen. Klik hier om deel te nemen.

Het invullen duurt tussen de 5 en 10 minuten. Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!
Thijs van de Wiel | XTNT Experts in Traffic and Transport
t.vandwiel@xtnt.nl