BKL enquête

De BKL enquête is geïnitieerd om in kaart te brengen wat er leeft en wat de ontwikkelingen zijn bij de leden. Circa 40% van de leden heeft de enquête ingevuld en hiermee kunnen wij een globaal beeld schetsen. Het geeft het bestuur kwalitatieve input waarmee zij haar rol voor de regio kan versterken.

Groeiverwachtingen
 Uit de enquête blijkt dat de leden gezonde groeiverwachtingen hebben voor hun bedrijf, een beeld wat uiteraard past bij de huidige hoogconjunctuur. Ongeveer 2/3 verwacht een gelijkmatige groei tot een max van 10%. Een groeiverwachting die past bij bedrijven met een langere historie en actief zijn in de branches als bouw, voeding en transport. 1/3 Van de bedrijven verwacht grote stappen te kunnen maken en een ambitieuze groei van boven de 10% te realiseren.

Vacatures
Bij groei hoort vaak ook uitbreiding van het personeelsbestand. Uit de enquête blijkt dat er gemiddeld 1,7 vacatures per bedrijf openstaan. Het vinden én behouden van goed personeel is in deze tijden één van de belangrijke aandachtspunten voor de bedrijven. Groei is nu goed te realiseren, maar je wilt niet dat groei de kwaliteit van je bedrijf gaat raken. Met het leveren van kwaliteit zorg je uiteindelijk voor meer continuïteit dan het maximaliseren van groeimogelijkheden.

Uitbreidings- of verplaatsingsplannen
De helft van de bedrijven geeft aan dat zij plannen hebben om uit te breiden, waarbij zij zich richten op de huidige locatie. Het optimaliseren van het bestaande bedrijfspand biedt de mogelijkheid om je bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de effectiviteit van de organisatie te versterken. Er zijn geen leden die hebben aangegeven dat zij willen verhuizen om de juiste uitbreiding te kunnen realiseren.

Het wegennet
 55% Van de ondernemers wil dat het wegennet nu verbeterd moet worden of in ieder geval moet meegroeien met de groei van de gemeente. Het realiseren van een verbeterd wegennet vergt veel voorbereidingstijd en dient dan ook een hoge prioriteit voor de gemeente en provincie te zijn. Alleen met een sterke infrastructuur kunnen wij tenslotte als regio boven Amsterdam de juiste aansluiting vinden met de groei van de Randstad.

Vestigingsklimaat
Als ondernemers zijn we tevreden over ons vestigingsklimaat en geven we gemiddeld een 7,4. Dit cijfer past in de lijn van eerdere enquêtes van de BKL.
Wij zijn vaak tevreden over het arbeidsethos gecombineerd een gezonde ondernemersgeest. Met onze pragmatische aanpak kunnen wij vaak onderscheidend zijn ten opzichte van Amsterdam en de rest van de randstad.
Uit de enquête blijkt wel dat we zeer kritisch zijn over de bijdrage van de gemeente voor een goed ondernemersklimaat. Veel leden hebben gebruik gemaakt om hier een opmerking over te plaatsen. Het bestuur neemt deze opmerkingen mee in het overleg wat wij voeren met de gemeente.

Camerabeveiliging
In de enquête is gebruik gemaakt om de meningen te peilen over camerabeveiliging op het industrieterrein Zuiderdel. 80% Van de bedrijven is voorstander van deze vorm van beveiliging. Een duidelijk signaal en de BKL pakt dit verder op in hoeverre dit te realiseren is waarbij er verder wordt gekeken dan alleen het industrieterrein Zuiderdel.

Leden hebben bij de slotvraag nog individuele punten aangedragen. Zo werd onder andere de verkeersveiligheid op de industrieterreinen benoemd. Het groen in de bermen is vaak zo hoog dat het zicht bij op- en afritten ernstig belemmerd wordt.
Tevens is er aangegeven dat de samenwerking met de omliggende gemeenten en ondernemersverenigingen een goede ontwikkeling is en verder versterkt moet worden. We gaan zo steeds meer als één regio opereren en dat is een goede ontwikkeling naar de toekomst toe.

Het bestuur bedankt de leden voor hun bijdrage in deze en wij zijn voornemens om deze enquête periodiek uit te voeren zodat we ook trends binnen onze regio kunnen signaleren.