Bedrijfsverenigingen Heerhugowaard en Langedijk overhandigen ambitiedocument

De verenigingen Bedrijfskring Heerhugowaard, Bedrijfskring Langedijk en Algemene Ondernemersvereniging Langedijk hebben maandag 6 september het ambitiedocument overhandigd aan de wethouders van de gemeente Heerhugowaard en Langedijk. In het ambitiedocument staat omschreven welke speerpunten de verenigingen hebben en hoe het vorm gegeven wordt.

Per 1 januari 2022 zal de fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk worden gerealiseerd. Niet alleen op ambtelijk en bestuurlijk niveau maar ook op ondernemend niveau wordt samenwerking niet alleen noodzakelijk geacht maar ook toegejuicht. De ondernemersverenigingen Bedrijfskring Heerhugowaard, Bedrijfskring Langedijk en Algemene Ondernemersvereniging Langedijk zijn daartoe al geruime tijd met elkaar in gesprek en hebben een intentieverklaring en ambitiedocument opgemaakt om duidelijk te maken op welke wijze die samenwerking, uitmondende in de VERENIGING ONDERNEMEND DIJK EN WAARD, zal worden gerealiseerd en wat de achterliggende keuzes en motivaties zijn.

In het ambitiedocument staan speerpunten omschreven als ruimte, bereikbaarheid, bedrijventerreinen, detailhandel, toerisme en recreatie, onderwijs en opleiden. Er zijn al een aantal commissies opgericht om op diverse gebieden als spreekbuis van het bedrijfsleven te kunnen opereren. Deze commissies zijn mobiliteit/bereikbaarheid, werklocaties/bedrijventerreinen, communicatie /promotie, onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie, economische visie.

De voorzitters Patricia Surendonk, Jan Kramer en Cornelis de Geus hebben het ambitiedocument aangeboden aan de wethouders Monique Stam en Jasper Nieuwenhuizen van de Gemeente Heerhugowaard en Langedijk. De verenigingen kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Heeft u als lid vragen, opmerkingen of suggesties voor de samenwerking?
Laat het ons weten via

info@bkhhw.nl
info@bedrijfskringlangedijk.nl
info@ondernemerslangedijk.nl