Bedrijfskring Langedijk: Saamhorigheid als basis voor de toekomst

Dit voorjaar werden meerdere bedrijven op het bedrijventerrein Zuiderdel in Langedijk getroffen door een zware brand. De panden van Bol Profielcentrum en Natuurlijk AST gingen in vlammen op. Dankzij kordaat optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen. Op social media kregen de ondernemers veel steunbetuigingen en werd er zelfs geld gedoneerd. Het onderschrijft des te meer de saamhorigheid van de Langedijkers.

“Mijn hartslag ging wel even flink omhoog toen ik de rookpluimen boven bedrijventerrein Zuiderdel zag hangen’’, vertelt Cornelis de Geus, voorzitter van de Bedrijfskring Langedijk. “Ik heb zelf een keer brand gehad en weet hoe erg dat is. Gelukkig is niemand gewond geraakt en heeft in ieder geval Natuurlijk Ast in Schagen snel een locatie kunnen vinden, omdat deze in Langedijk niet voorhanden was.’’

Teamwork

Wat De Geus opviel was de goede samenwerking tussen de brandweer, gemeente en ondernemers. “Zeker”, beaamt hij. “Teamwork en saamhorigheid. Het zijn zomaar twee woorden die zijn blijven hangen en die toevallig heel goed passen bij het proces waar we nu als bedrijvenverenigingen middenin zitten. Teamwork zie ik terug in het ambitiedocument waar we deze maanden samen met de Bedrijfskring Heerhugowaard de laatste hand aan gaan leggen. Saamhorigheid is noodzakelijk om de samenwerking met onze lokale evenknie de AOL binnen de aanstaande bestuurlijke fusie op een goede manier in te vullen. Het is alles bij elkaar belangrijke fase waarin we zitten. Helaas heeft corona de processen vertraagd. Jammer, maar begrijpelijk. Gelukkig houden we de neuzen in dezelfde richting en weten we waar we naartoe willen. Want we willen straks een ondernemersvereniging zijn die een brede visie heeft op essentiële ontwikkelingen in de regio, maar ook oog heeft voor de interne contacten, de verschillende identiteiten en belangen van alle ondernemers in Dijk en Waard, groot en klein.”

Slagkracht

Voor de BKL staat voorop dat de fusie van de bedrijfsverenigingen in ieder geval bestuurlijk gezien schaalvergroting en professionalisering van de eigen organisatie moet opleveren. Want vooral als het gaat om de grotere belangen in de regio is slagkracht en continuïteit gewenst. “We moeten een sterk collectief vormen. Nu we langzaam uit de coronacrisis komen, zijn er tal van belangrijke zaken waar vol gas op moet worden gegeven”, weet De Geus. “Er ligt een plan ‘Bereikbaarheid Groot Alkmaar’ voor een regionaal robuust netwerk waar we vanuit Ondernemend Regio Alkmaar 13 verkeersknelpunten hebben opgezet. Dit plan, met financiële onderbouwing door Sweco Alkmaar, trachten we samen met o.a. de gemeenten op de agenda van de provincie te krijgen. Wij proberen de zaken zo centraal mogelijk aan te vliegen, omdat er veel geld uit Brussel beschikbaar komt. Die slag mogen we niet missen, dus zitten we hier bovenop. Door een sterk front te smeden, voorkomen we dat we uitgespeeld worden en straks met lege handen staan. Dus niet alles naar Amsterdam, maar netjes verdelen.’’

Economisch Forum

Als het gaat om een lobby richting de provincie bestaat er de mogelijkheid om het Economisch Forum als spreekbuis te laten fungeren. De Geus: “Ja dat kan. Zij verenigen de koepels in Noord-Holland Noord, dus ook de onze. Binnen het Economisch Forum staan we er als regio goed op. Maar laten we daar nou niet teveel van afhankelijk zijn. Daarom ben ik er voorstander van om zelf actief onze stem te laten horen. Noem het maar een tweesporenbeleid. Dus enerzijds als sterke regio zelfstandig functioneren en opkomen voor de belangen van je ondernemers en anderzijds een krachtige lobby voeren om rechtstreeks binnen de provincie van je te laten horen. In dat proces zitten we nu en daarom is de fusie zo belangrijk. Deze zomer is ons ambitiedocument klaar en toetsen we dat met onze collega’s in Alkmaar, want het laat zien voor welke thema’s we als regio samen staan. Hoe we denken over bijvoorbeeld de infrastructuur, woningbouw, scholing, werkgelegenheid en duurzaamheid? Ook zo’n thema waar we de komende tijd veel aandacht aan moeten besteden. De tijd is nu rijp voor ondernemers om te werken aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. En daarin moet je als bedrijfskring ook een aanspreekpunt willen en kunnen zijn. Dat document wordt de sterke drager van onze ambities en laat onze strategie zien van samen sterk te staan. Dus: saamhorigheid en teamwork. De praktijk laat zien dat je daar heel ver mee kunt komen.”

Bron: RAM