Bedrijfskring Langedijk benadrukt: ‘Geen twee steden die elkaar de tent uitvechten, maar zij aan zij vorm geven aan onze regio!

Terwijl de eenwording van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk een ‘ongoing proces’ zou moeten zijn, struikelt de lokale politiek nog over de vraag of St Pancras en Koedijk straks bij Alkmaar of de nieuwe gemeente moeten horen. Wat Bedrijfskring Langedijk betreft is dat niet waar de discussie over moeten gaan. ‘Niet kissebissen over details, maar doorpakken op grote thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn’, zegt voorzitter Cornelis de Geus.

Bij een enkel huis aan de Herenweg in St Pancras hangt provocatief een Alkmaarse vlag. Het zijn veelal de bewoners die aan de zuidkant van het dorp wonen en gevoelsmatig meer met Alkmaar hebben dan met Langedijk. ,,Maar verandert dat straks? Je loopt nog steeds dezelfde voordeur uit. Het is emotie en uit die discussie blijven we het liefste weg. Het is onze taak om naar voren te kijken en dan zien we een groot Alkmaar waarin alle economische en sociale doelen gelijk zijn en waar we ons collectief hard maken voor een optimale bereikbaarheid, woningbouw en goed onderwijs. De politiek moet niet bezig zijn om elkaar de vliegen af te vangen. Ook hun blik moet gericht zijn op een gezonde toekomst, want wat goed is voor Alkmaar of voor de nieuwe gemeente Heerhugowaard is goed voor de hele regio. Het zou derhalve doodzonde zijn als we hierom ruzie krijgen en met de ruggen naar elkaar gaan staan. Dat is in niemands belang. Niet zomaar snel even je mening roepen, maar vanuit het grote belang je strategie bedenken en uitrollen. Daar is behoefte aan.”

Volkspeilingen
Achter de schermen bereidt Bedrijfskring Langedijk (BKL) zich samen met de Bedrijfskring Heerhugowaard voor op een hechte samenwerking. ,,We werken aan een gezamenlijke economische visie en hebben hierover ook contact met onze bestuurlijke collega’s van Ondernemend Alkmaar om de agenda’s door te trekken. Immers; het regionale bedrijfsleven kijkt niet naar grenzen en hoeft ook geen zieltjes te winnen. We hoeven gelukkig ook geen onzinnige volkspeilingen te houden, want we hebben goed contact met onze achterban en weten precies welke thema’s prioriteit moeten hebben. Daarom zou in onze ogen de politiek zich nu niet druk moeten maken over welke bestaande huizen er straks bij welke gemeente horen. Je kunt beter alle energie steken in het naar binnen halen van nieuwbouw, voordat alles richting de metropoolregio Amsterdam verdwijnt. We moeten echt structureel bouwen om aantrekkelijk en interessant te blijven voor mensen die hier willen werken en dus willen wonen. En in het verlengde daarvan liggen een goede infrastructuur en goed onderwijs. Door een blok te vormen staan we sterk. Dus geen gesteggel over kleine problemen, maar bouwen aan één grote gemeente die inhoud geeft onze collectieve ambities.”

Gedeputeerde
Eind november zat het regionale bedrijfsleven in het AFAS-stadion om tafel met gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Adnan Tekin. Hij is onder meer verantwoordelijk voor mobiliteit. ,,We hebben uitvoerig met elkaar gesproken over de Leeghwaterbrug. Natuurlijk is dit een aaneenschakeling van missers, maar dit hoofdpijndossier laat eens en temeer zien dat een sterke collectieve vertegenwoordiging echt belangrijk is. Als de indruk ontstaat dat wij het al niet met elkaar eens kunnen worden, beland je onderaan de stapel. Dat risico willen en mogen we niet lopen. We moeten vooruit en hebben grote plannen voor de toekomst. Laten we daarom vooral praten over samenwerken en daar onze energie insteken. Dus niet twee steden die elkaar de tent uitvechten, maar zij aan zij staan om samen vorm te geven aan deze regio. En daar hebben het bedrijfsleven en gemeenten elkaar hard bij nodig.”